Zoeken naar:

Communicatie en rapportage

Communicatie is een van de belangrijkste aspecten in een relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij onderscheiden ons hierin.

Niet alleen dat het gebeurt maar ook hoe het gebeurt is belangrijk. Met behulp van onze systemen is elk traject, elke opdracht voor alle partijen doorlopend in- en overzichtelijk. Dit doordat we na het sluiten van de overeenkomst helder en duidelijk blijven communiceren.

Het is niet alleen belangrijk dat Flexxoo innoveert, maar ook de manier waarop en het resultaat van de innovatie is essentieel. Wat levert het uiteindelijk op voor de opdrachtgever? Dit blijft de belangrijkste vraag. Innovatie is binnen de dienstverlening een zeer belangrijk aspect. Het resultaat hiervan blijkt onder ander uit onze zeer waardevolle rapportages, de kostenbesparingen, betere beschikbaarheid van installaties en risicobeheersing.

Een periodiek verslag van de historische informatie. Duidelijk en eenduidig. Een opdrachtgever heeft behoefte aan managementinformatie. Nuttige informatie in relatie tot de de afgesloten overeenkomst, duidelijk en transparant.

Een meerjarenbegroting, als voorbeeld, is zeer belangrijk wanneer u voor langere duur het object aanhoudt. Wat zijn de te verwachten kosten voor de komende jaren? Flexxoo geeft u het antwoord.

CONDITIEMETING VOLGENS NEN2767
De staat van technische installaties kan in kaart worden gebracht door een conditiemeting. De Nederlandse norm, NEN 2767, is hier een voorbeeld van. Door middel van een conditiemeting en een rapportage weet de opdrachtgever hoe zijn installatie ervoor staat. In deze meting kan ook de technische levensduur van de installatie worden meegenomen. De conditiemeting is dan ook meteen een waardebepaling voor de installatie, en dus ook voor het pand. De opdrachtgever kan hierna besluiten in welke conditie hij de installaties wil behouden en hij is op de hoogte welk onderhoud hier het beste bij past.
MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING, MJOB
Door de MJOB weet de opdrachtgever wat hij kan verwachten wat betreft budgetteringen, rekening houdend met preventief, correctief en vervangingsonderhoud van de installaties.
Afhankelijk van de MJOB kan er dus een beter meerjarenbudgettering worden gemaakt door de opdrachtgever. Mede door een conditiemeting krijgt de opdrachtgever een realistisch beeld van de MJOB.
MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING, MJOP
Door aan de installaties ook een MJOP te koppelen, weet de opdrachtgever wat voor onderhoud er aan de installaties moet worden uitgevoerd. Ook de MJOP is te koppelen aan de NEN 2767. Hierdoor weet de opdrachtgever wanneer er welk onderhoud wordt uitgevoerd en ook welk onderhoud er contractueel is afgesproken. De wettelijke bepalingen worden hierbij nooit genegeerd.