Zoeken naar:

Commercieel beheer

Flexoo treft alle maatregelen die er nodig zijn om opdrachtgevers te laten genieten van een maximaal rendement.

Van huurprijsbeleid tot verkoopbegeleiding
Flexxoo houdt zich bezig met het huurprijsbeleid, zodat u altijd de beste deal heeft. Zodoende bemiddelen en maken we afspraken met uw nieuwe huurders. We stellen de huurovereenkomsten op en zijn ook in te schakelen voor de verkoopbegeleiding cq. het aansturen van uw makelaar.

Wat we doen, in het kort:

  • Huurprijsbeleid.
  • Huurcontractonderhandelingen.
  • Opstellen exploitatiebegroting en prognoses.
  • Verkoopbegeleiding.
  • Beheer Vereniging Van Eigenaren.
  • Inkoopbegeleiding voor diensten als schoonmaak, afvalinzameling en beveiliging.
  • Parkmanagement.