Zoeken naar:

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een meerjarenonderhoudsplan, vaak afgekort als MJOP, MOP of MOB, voorziet vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders van gedetailleerde informatie over de benodigde reserveringen voor tijdig en noodzakelijk onderhoud. 

Het MJOP maakt onderhoudskosten beheersbaar en voorspelbaar, waardoor de VvE kan besparen op onderhoudskosten en het gebouw of appartementencomplex zijn waarde en representatieve uitstraling behoudt. Volgens de wet moeten VvE’s geld reserveren in een onderhoudsfonds voor (groot)onderhoud, maar de exacte minimumbedragen zijn niet wettelijk vastgesteld.

Wat omvat een Meerjarenonderhoudsplan?

Door middel van een grondige visuele bouwkundige inspectie conform de NEN 2767 wordt de feitelijke onderhoudstoestand van het gebouw of appartementencomplex vastgesteld. Gemeenschappelijke onderhoudsgevoelige elementen (bouwkundig/installaties) worden geïnventariseerd op soort, hoeveelheid, locatie en geschatte levensduur. Eventueel achterstallig onderhoud, geconstateerde gebreken of andere aandachtspunten worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt gekeken naar aspecten zoals veiligheid, wettelijke voorschriften, energiebesparende maatregelen en mogelijk gebruik van onderhoudsarme materialen. 

Op basis hiervan wordt het onderhoudsplan met een planning (onderhoudsactiviteiten/uitvoeringsjaar) en bijbehorende begroting (budget) voor de korte en lange termijn (30, 40, of 50 jaar) opgesteld, afhankelijk van de behoeften en noodzaak. Geplande activiteiten worden gerapporteerd in termen van uitgaven en reserveringen via een kapitalisatieoverzicht. Het uitgavenoverzicht toont de geplande uitgaven over een bepaalde periode, terwijl het reserveringenoverzicht aangeeft welke bedragen jaarlijks moeten worden gereserveerd om de geplande uitgaven te realiseren.

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is maatwerk en verschilt per gebouw of appartementencomplex. Factoren zoals nieuwbouw of bestaande bouw, de gebruiksfunctie van het gebouw en de niveaus van onderhoud (sober, representatief of luxueus) leiden tot aanzienlijke verschillen in onderhoudskosten per gebouw. Desondanks staat vast dat planmatig onderhoud aanzienlijke besparingen op de exploitatie van onderhoudskosten oplevert.

Waarom een meerjarenonderhoudsplanning?

Alle vormen van onderhoud vereisen financiële middelen, die beschikbaar moeten zijn in het VvE-reserveringsfonds wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. Naast de onderhoudsplanning bevat het MJOP een schatting van de kosten van dat onderhoud. Hierdoor biedt het MJOP inzicht in het bedrag dat op elk moment beschikbaar moet zijn in het reserveringsfonds voor onderhoud. Het MJOP geeft duidelijkheid over de hoogte van de reservering en het tijdstip waarop deze zal worden gebruikt voor het bekostigen van het daadwerkelijke (groot)onderhoud. Het MJOP van Flexxoo biedt inzicht in:

  • De toegepaste bouwmaterialen en installaties (soort, hoeveelheid, locatie en geschatte levensduur)
  • De huidige staat van onderhoud, geconstateerde gebreken en eventueel achterstallig onderhoud
  • Het voorkomen van toekomstige gebreken door preventieve maatregelen
  • Financieel overzicht van onderhoudskosten op korte en lange termijn
  • Prioritering en planmatige aanpak van onderhoudsuitgaven (eisen en wensen)
  • Samenvoeging of spreiding van diverse onderhoudswerkzaamheden
  • Opbouw van financiële reserves (fondsvorming) voor grotere uitgaven in de toekomst
  • Onderbouwing van noodzakelijke investeringen
  • Tijdig aanvragen van offertes en aanbesteding
  • Visie en strategisch beleid

Voordelen Flexxoo

Wij bieden een onderhoudsplanning die praktisch toepasbaar is! Een MJOP is alleen waardevol als het uitgebreid en deskundig is, en waarop volledig vertrouwd kan worden. Wij stellen niet alleen het meerjarenonderhoudsplan op, maar voorzien u ook van praktisch advies. Dit biedt duidelijk inzicht in alle aspecten van het gebouw. Tijdens inspecties worden vaak bouwkundige problemen geïdentificeerd, variërend van verkeerde detailleringen of materiaalkeuzes tot onveilige situaties. Wij geven bouwkundig en technisch advies om deze problemen structureel op te lossen, waardoor uw gebouw de komende jaren actueel en veilig blijft.

Flexxoo kan u helpen bij het toepassen van deze theorie in de praktijk, maar u bepaalt uiteindelijk de acties die worden ondernomen met het MJOP. Naast het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan kan Flexxoo ook het technisch beheer geheel of gedeeltelijk verzorgen. Het geven van een presentatie over het definitieve MJOP in de ALV (algemene ledenvergadering) of voor een bestuur behoort ook tot de mogelijkheden.

Als u geïnteresseerd bent in wat Flexxoo voor uw kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan.