Zoeken naar:

Conditiemeting (NEN 2767)

De conditiemeting volgens de NEN 2767 is een gestandaardiseerde methode om objectief en consistent de staat van bouw- en installatiedelen vast te leggen.

Dit inzicht is essentieel voor het effectief beheren van onderhoudskosten, het plannen van periodiek onderhoud, het beoordelen van investeringen in verbeteringen, het beheersen van risico’s, en het optimaliseren van het rendement, zowel financieel-economisch als maatschappelijk, van onroerend goed.

Wat omvat een conditiemeting volgens NEN 2767?

Een conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument dat de fysieke kwaliteit van bouwdelen, gebouwen, terreinen en installaties objectief en eenduidig meet. Dit gebeurt door een gecertificeerde inspecteur aan de hand van een vastgelegde meet- en registratiemethode. De inspecteur identificeert gebreken, bepaalt hun omvang en intensiteit voor elk materiaal, element en detail. Deze objectieve kenmerken worden samengevoegd tot een conditiescore op een schaal van 1 tot 6, waarbij 1 staat voor zeer goed en 6 voor zeer slecht. De conditiemeting fungeert als een gestandaardiseerde “taal” om de technische onderhoudstoestand te registreren en overdraagbaar te maken.

Kenmerken van de conditiemeting:

  • Objectieve en eenduidige beschrijving van de vastgoedkwaliteit
  • Gebrekenbeeld: ernst, omvang en intensiteit
  • Conditiescore op een 6-puntsschaal
  • Nuancering van de aangetroffen kwaliteit

Waarom een conditiemeting NEN 2767?

Naast het objectief beoordelen van de conditiescore zijn andere factoren van invloed op de prioriteit van onderhoud, ook wel bekend als het motief voor onderhoud. Veiligheid/gezondheid, cultuurhistorische waarde, gebruik en bedrijfsproces, technische vervolgschade, toename klachtenonderhoud, beleving, esthetica, energie, en duurzaamheid spelen een rol bij het bepalen van de noodzaak van onderhoud. De conditiemeting helpt ook bij het vaststellen van de gewenste onderhoudstoestand, wat cruciaal is voor het stellen van prioriteiten in onderhoudsprogramma’s.

Door de gestelde eisen op financieel, functioneel en esthetisch gebied te bepalen, kunnen beleidsmakers en technici met behulp van de conditiemeting communiceren over onderhoud. Het stelt hen in staat om gefundeerde beslissingen te nemen over het gewenste onderhoudsniveau en de toewijzing van onderhoudsbudgetten.

Kenmerken van de conditiemeting:

  • Beheersen van onderhoudskosten
  • Optimaliseren van kosten/kwaliteitsverhouding
  • Prioriteiten stellen voor onderhoudsmaatregelen
  • Afstemmen van onderhoudsbeleid op de onderhoudstoestand
  • Monitoren van bouwtechnische kwaliteit
  • Onderbouwen van meerjaren onderhoudsverwachting

Als u geïnteresseerd bent in wat Flexxoo voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan. Wij kunnen het technisch beheer voor uw VvE volledig of gedeeltelijk verzorgen en zijn gespecialiseerd in meerjaren onderhoudsplannen.